7-14 Haziran 1947: Necip Fazıl Kısakürek’in Atatürk’e hakaret nedeniyle yargılanması

7 Haziran 1947, Cumhuriyet Gazetesi
8 Haziran 1947, Cumhuriyet Gazetesi
9 Haziran 1947, Cumhuriyet Gazetesi
12 Haziran 1947, Cumhuriyet Gazetesi
14 Haziran 1947, Cumhuriyet Gazetesi

Rıza Tevfik’in davaya konu olan “Abdülhamid’in Ruhaniyetinden İstimdat” şiirine bu adresten erişilebilir.

Davanın sonucu hakkındaki haber.

Neslişah Sultan’ın, Meşale ve Büyük Doğu dergilerinin kendinden para istedikleri iddiasına cevabı.

Necip Fazıl’ın kaleminden dava süreci:

Birinci hapsim 1947 yılında Büyük Doğu’da neşrettiğim, Rıza Tevfik’in “Abdülhamîd’in Ruhaniyetinden İstimdat” isimli şiiri yüzündendir. Ondan sonra Fransızca bir ansiklopedinin hakkımda kaydettiği gibi “Üniversitelerimi geçen zindan hayatıma» başlangıç teşkil ve 20 küsur gün devam edici bu ilk hapse, bu şiiri yayınladığım için “Türk milletine hakaret” isnadiyle atılmıştım.

İşte, ilk zamanlarda, İttihat ve Terakkinin dolaplarına kapılıp ona var gücüyle yardım eden, sonra her şeyi gören ve anlayan ve zıt istikamete dönen Rıza Tevfik, bu şiiriyle, ihtiyarlığında çektiği vicdan azabını dile getirmek ulviyetini göstermiş ve Abdülhamîd’in büyüklüğü mevzuunda dâvamıza en büyük vesikayı hazırlamış bulunuyordu.

Hayal ve kâbus âleminde bile Türk milletine hakaretle en küçük alâkası düşünülemeyecek olan bu şiirin hangi gayeyle yazıldığını tahkik etmek için Avukatım Abdurrahman Şeref Lâç, mahkeme karariyle, o sırada hastahânede bulunan Rıza Tevfik’i hâkim refakatinde suale çekmeye gitmiş ve büyük bir heyecan içinde yatağından doğrulan hasta adamdan resmen şu ifadeyi almıştı:

“Ben bu şiiri, Türk milletine hakaret kasdiyle değil, tamamiyle aksi olarak, Türk milletini ölüme götüren bir zümreyi teşhir ve Abdülhamîd Hân’a edilen iftiraları tesbit gayesiyle yazdım. 31 Mart vak’asını tertiplediği isnadı altında tahtından al aşağı edilen büyük Hükümdar, bu isnatla, sade iftiraların değil, tertiplerin de en hamine hedef tutulmuştur. 31 Mart’ı tertipleyen ittihatçılar ve bu işe memur edilenler arasında bizzat ben varım! 31 Martı kışkırtma ve körükleme işini Selim Sırrı (Tarcan) ile Rıza Tevfik idare etti. Hasta yatağından söylediğim bu sözlere tarih kulağını kabartsın!”

Şu anda mebus ve gazeteci, Avukat Abdurrahman Şeref Lâç ile refakatindeki hâkim ve mahkeme kâtibi sağ olduklarına göre, hâdisenin içyüzünü, en çarpıcı vesika hâlinde takdim ederim.

Son Devrin Din Mazlumları, Sayfa 5-6, Necip Fazıl Kısakürek.

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön